Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

> Strona główna > Relacje inwestorskie > Raporty > Bieżące

Bieżące

Raport bieżący 51_2020 - Zawarcie układów ratalnych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta - projekt

07.08.2020

Raport bieżący 50_2020 - Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (CFI)

04.08.2020

Raport bieżący 49_2020 - Podjęcie decyzji w sprawie złożenia deklaracji korygujących rozliczenie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

04.08.2020

Raport bieżący 48_2020 - Podjęcie decyzji w sprawie rozwiązania i otwarcia likwidacji trzech spółek z grupy kapitałowej Emitenta

03.08.2020

Raport bieżący 47_2020 - Zawarcie przez Emitenta aneksu nr 2 do Umowy Inwestycyjnej

31.07.2020

Raport bieżący 46_2020 - Zawarcie przez Emitenta porozumienia przedłużającego zapadalność kredytów określonych Umową Kredytową oraz terminów z Umowy Restrukturyzacyjnej

31.07.2020

Raport bieżący 45_2020 - Wykonanie warunkowej umowy sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG

28.07.2020

Raport bieżący 44_2020 - Otrzymanie przez Spółkę pełnej kwoty Pożyczki Pomostowej

24.07.2020

Raport bieżący 43_2020 - Podpisanie Aneksu nr 8 do Umowy Kredytowej z dnia 18 listopada 2015 r. oraz innych dokumentów określonych w Umowie Restrukturyzacyjnej

09.07.2020

Raport bieżący 42_2020 - Zawarcie umowy o współpracy w zakresie restrukturyzacji zadłużenia pomiędzy Spółką a bankami kredytującymi Emitenta

09.07.2020

do góry

zobacz wcześniejsze raporty:

Artykuł pochodzi ze strony www.workservice.pl

Copyright © 2020 Work Service S.A. All Rights Reserved