Relacje inwestorskie

Aktualności

  • Gi Group Poland: wyjście z giełdy to najlepsza opcja dla naszej Spółki Biorąc pod uwagę obecną sytuację Gi Group ... więcej >
  • Aż 16,1 proc. pracujących Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku, dwa razy więcej niż przed ... więcej >

Okresowe

Okresy zamknięte w 2021 roku

 W poniższej tabeli podane zostały okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Work Service S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. pracujących dla Spółki oraz zasiadających w jej organach). Okresy zamknięte wynikają z terminów raportów okresowych, o których spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku.

Lp.

Rodzaj raportu

Data publikacji

Okres zamknięty

1

Jednostkowy raport roczny za rok 2020

30 kwietnia 2021 r.

od 31 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

2

Skonsolidowany raport roczny za rok 2020

30 kwietnia 2021 r.

od 31 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

3

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

31 maja 2021 r.

od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

4

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r.

30 września 2021 r.

od 31 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r.

5

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r.

30 listopada 2021 r.

od 31 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu) nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego. 

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

 

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

 Od 3 lipca 2016 r., w wyniku obowiązywania Rozporządzenia MAR, okres zamknięty trwa 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

 

 

do góry

zobacz wcześniejsze raporty:

Centrum prasowe

  •  Biorąc pod uwagę obecną sytuację Gi Group Poland S.A. (dawniej Work Service S.A.), zdaniem Zarządu spółki ... więcej >
  • Marcos Segador Arrebola obejmie z dniem 1 stycznia 2022 roku funkcję Prezesa Zarządu Gi Group Poland S.A., zastępując ... więcej >
  • Work Service S.A. od 19 lipca br. będzie oferowała usługi w obszarze rekrutacji, zatrudnienia tymczasowego i stałego ... więcej >
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×