Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie

Aktualności

  • Otwieramy kolejny nabór na dofinansowanie usług rozwojowych, tym razem w Małopolsce. 500 tysięcy zł dofinansowania na ... więcej >
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu poznańskiego, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność, mają szansę ... więcej >
> Strona główna > Relacje inwestorskie > Dane finansowe

Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01-30.6.
2018

01.01.- 31.12.
2017*

01.01.- 31.12.
2016

01.01.- 31.12.
2015

01.01.- 31.12.
2014

01.01.- 31.12.
2013

Grupa Kapitałowa Work Service

w tys.
PLN

w tys.
PLN

w tys.PLN

w tys.PLN

w tys.PLN

w tys.PLN

Przychody ze sprzedaży

1 047 198

2 665 962

2 479 746

2 136 717

1 739 756

918 391

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

-17 234

60 893

79 195

104 216

98 675

52 802

Zysk ze sprzedaży

-723

52 800

64 261

77 544

91 446

49 210

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

-23 193

43 485

63 049

91 524

89 143

47 988

Zysk (strata) brutto

-40 463

-75 021

30 900

65 623

62 559

32 894

Zysk (strata) netto

-32 207

-86 732

15 501

41 426

52 423

29 485

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

3 507

-35 428

83 786

26 731

60 813

-11 998

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-18 057

39 628

-28 151

-176 720

-127 023

-44 931

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

6 294

-34 164

-8 925

135 405

100 406

86 378

Przepływy pieniężne netto, razem

-8 256

-29 963

46 711

-14 584

34 196

29 449

Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach

65 094 823

65 094 823

65 094 823

65 061 785

60 635 616

57 416 489

Zysk na jedną akcję

-0,50

-1,48

0,04

0,42

0,60

0,46

Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach

65 836 829

65 836 829

65 836 829

65 767 885

61 341 716

58 110 292

Rozwodniony zysk na jedną akcję

-0,49

-1,46

0,04

0,42

0,59

0,46

 

30.06.
2018

31.12.
2017

31.12.
2016

31.12.
2015

31.12.
2014

31.12.
2013

Aktywa

1 064 605

1 111 167

1 300 887

1 120 510

874 810

470 373

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

856 890

231 651

943 590

791 352

532 031

234 893

Zobowiązania długoterminowe

50 110

21 212

342 551

291 504

96 773

77 311

Zobowiązania krótkoterminowe

806 780

877 722

601 039

499 849

435 257

157 582

Kapitał (fundusz) własny

93 401

144 974

357 297

329 158

342 779

235 480

Kapitał (fundusz) podstawowy

6 509

6 509

6 509

6 509

6 504

5 995

Kapitał (fundusz) zapasowy

112 553

232 874

330 652

312 423

299 511

201 400

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01.- 30.06.
2018

01.01.- 31.12.
2017*

01.01.- 31.12.
2016

01.01 - 31.12.
2015

01.01.- 31.12.
2014

01.01.- 31.12.
2013

Grupa Kapitałowa Work Service

w tys.
EUR

w tys.
EUR

w tys.
EUR

w tys.
EUR

w tys.
EUR

w tys.
EUR

Przychody ze sprzedaży

247 010

628 073

566 712

510 594

415 291

218 095

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

-4 065

14 346

18 099

24 904

23 554

12 539

Zysk ze sprzedaży

-171

12 439

14 686

18 530

21 829

11 686

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

-5 471

10 245

14 409

21 871

21 279

11 396

Zysk (strata) brutto

-9 544

-17 674

7 062

15 681

14 933

7 811

Zysk (strata) netto

-7 597

-20 433

3 543

9 899

12 514

7 002

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

827

-8 346

19 148

6 388

14 516

-2 849

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-4 259

9 336

-6 434

-42 229

-30 321

-10 670

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

1 485

-8 049

-2 040

32 357

23 968

20 513

Przepływy pieniężne netto, razem

-1 947

-7 059

10 675

-3 485

8 163

6 993

Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach

65 094 823

65 094 823

65 094 823

65 061 785

60 635 616

57 416 489

Zysk na jedną akcję

-0,12

-0,35

0,01

0,10

0,14

0,11

Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach

65 836 829

65 836 829

65 836 829

65 767 885

61 341 716

58 110 292

Rozwodniony zysk na jedną akcję

-0,12

-0,34

0,01

0,10

0,14

0,11

 

30.06.
2018

31.12.
2017

31.12.
2016

31.12.
2015

31.12.
2014

31.12.
2013

Aktywa

244 086

266 409

294 052

262 938

205 244

113 419

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

196 462

231 651

213 289

185 698

124 822

56 639

Zobowiązania długoterminowe

11 489

21 212

77 430

68 404

22 704

18 642

Zobowiązania krótkoterminowe

184 973

210 439

135 859

117 294

102 118

37 997

Kapitał (fundusz) własny

21 414

34 758

80 763

77 240

80 421

56 780

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 492

1 561

1 471

1 528

1 526

1 446

Kapitał (fundusz) zapasowy

25 805

55 833

74 741

73 313

70 270

48 563

*2017  obejmuje całość danych w układzie takim jak w poprzednich latach

do góry

Centrum prasowe

  • Zarząd Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group, jedną z wiodących na świecie firm HR Solutions ... więcej >
  • Work Service zatrudnia pracowników z Azji.  Ich dostępność, perspektywa długookresowego zatrudnienia oraz ... więcej >
  • Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport roczny za 2018 rok. Był to ... więcej >
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×