Relacje inwestorskie
> Strona główna > Dla pracodawców > Case Studies > Rekrutacje stałe

Rekrutacje stałe

OPIS KLIENTA

Firma działająca w branży handlowej, produkująca i sprzedająca rolety okienne oraz żaluzje, posiada sieć 70 salonów sprzedaży na terenie całej Polski.

Firma zatrudnia w centrali około 20 oraz w terenie około 230 osób, na różnych stanowiskach: dyrektorzy regionalni, kierownicy salonów sprzedaży, specjaliści ds. obsługi Klienta oraz personel pomocniczy.

OPIS PROBLEMU

Zarząd firmy Klienta przeprowadził badanie satysfakcji swojego Klienta, które wykazało pewne zaniedbania w obsłudze w poszczególnych salonach.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wadliwy system rekrutacji, który zakłada pewną swobodę w doborze personelu przez kierowników salonów. Działania rekrutacyjne są co prawda częściowo koordynowane przez pracownika działu personalnego firmy, jednak w natłoku innych bieżących obowiązków nie jest on w stanie w pełni kontrolować przebiegu poszczególnych procesów. Zdarza się, że rekrutacje przeprowadzane są nieprawidłowo, czego efektem jest przyjmowanie pracowników przypadkowych, reprezentujących różny poziom merytoryczny, nierzadko niepasujących osobowościowo do misji i strategii firmy.

Można mieć również zastrzeżenia do kryteriów oceny branych pod uwagę przy rekrutacjach realizowanych przez kierowników sklepów (problem protekcji oraz koleżeństwa).

Dodatkowym problemem jest trudność w pozyskaniu odpowiednich kandydatów z rynku.

Ogłoszenia prasowe przygotowywane samodzielnie przez różne regiony są nieskuteczne.

Na tle zaistniałej sytuacji Zarząd zauważył konieczność opracowania ujednoliconego systemu rekrutacji. Podjął również decyzję o częściowej wymianie personelu. W ciągu najbliższego półrocza należy zrealizować około 100 rekrutacji na stanowiska różnego szczebla: sprzedawców, pracowników pomocniczych do obsługi Klientów oraz kierowników sklepów.

Kolejnym planem Zarządu firmy jest otwarcie w ciągu najbliższego roku centrum dystrybucji na region południowy. Pojawia się zatem potrzeba rekrutowania około 15 pracowników zarówno na stanowiska wykonawcze: magazynierzy, pracownicy obsługujący klientów, jak i specjalistyczne: księgowa, specjalista ds. logistyki.

ROZWIĄZANIE

Work Service przejmuje wszelkie obowiązki związane z rekrutacjami we wszystkich oddziałach firmy. Po konsultacjach z kadrą menedżerską firmy zostaje opracowany model kompetencji ogólnych oraz szczegółowych, wymaganych na poszukiwanych stanowiskach. Na tej podstawie zostają utworzone szczegółowe opisy stanowisk, stanowiące punkt wyjścia do rozpoczęcia procesu rekrutacji właściwych Kandydatów. W oparciu o informacje z opisów stanowisk oraz modele kompetencyjne dobierane i układane są ustandaryzowane narzędzia rekrutacyjne, które są wykorzystywane przez osoby dokonujące rekrutacji w każdym oddziale firmy. Każdej rekrutacji towarzyszy konsultant z ramienia naszej firmy, który jako niezależny doradca nadzoruje całokształt procesu i jest w pełni zaangażowany w każdy jego etap. Wyniki poszczególnych rekrutacji oraz spostrzeżenia dotyczące przebiegu procesu, konsultant przekazuje bezpośrednio do działu personalnego klienta.

Na potrzeby rekrutacji do nowo otwieranego centrum dystrybucji został powołany zespół konsultantów, którzy rekrutują pracowników, mając na uwadze przede wszystkim konieczność zbudowania spójnego, zintegrowanego zespołu. Precyzyjnie zastały określone potrzeby personalne, dokładnie przeanalizowany kontekst organizacyjny oraz wszelkie zmienne mogące mieć wpływ na skuteczność pracy wskazanych kandydatów.

EFEKTY I KORZYŚCI

Każdy etap doboru personalnego począwszy od emisji ogłoszeń, kryteriów selekcji, aż po organizację został ustandaryzowany i wygląda dokładnie tak samo w każdym z oddziałów firmy. Dzięki temu czas trwania procesu jest odpowiedni, a jego efekt porównywalny. Nowo zatrudnieni pracownicy spełniają wszystkie wymagane formalne oraz przejawiają cechy istotne z punktu widzenie misji oraz strategii przedsiębiorstwa. Są to osoby nieprzypadkowe, zmotywowane, które w istotnym stopniu przyczynią się do sukcesu firmy. Zarząd ma pełny, bieżący dostęp do informacji dotyczących przebiegu procesów rekrutacyjnych oraz do ich wyników.

Ze względu na duży potencjał bazy kandydatów, nie ma problemu z pozyskaniem odpowiednich kandydatów w krótkim czasie. W przypadku konieczności wykorzystania ogłoszeń - zarówno prasowych jak i internetowych, są one profesjonalnie przygotowane, funkcjonują pod wizerunkiem Work Service na większości dostępnych portali pracy, czego efektem jest duży spływ najlepszych kandydatów z rynku. Dodatkowym sposobem pozyskiwania Kandydatów są również portale zawodowe, społecznościowe, branżowe i bardzo skuteczna, zwłaszcza w przypadku stanowisk wyższego szczebla, metoda poszukiwań bezpośrednich - direct search. W przypadku centrum dystrybucji powstaje nowy spójny zespół pracowników, który widzi przed sobą jasny cel i dysponuje wyjątkowymi pracownikami, którzy wspólnie i samodzielnie są w stanie realizować zadania postawione przed nimi przez Zarząd firmy.

 

Skontaktuj się z konsultantem Work Service, aby  omówić dedykowane rozwiązania.

do góry
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×