Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie

Aktualności

  • Maciej Witucki złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki Work Service. Z zasiadania w zarządzie zrezygnował ... więcej >
  • W poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. z sukcesem zakończyła się jedna z najbardziej skomplikowanych transakcji ... więcej >

Akcjonariat

Spółka sporządziła listę znaczących akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na podstawie ostatnich, oficjalnych zawiadomień otrzymanych od Akcjonariuszy o osiągnięciu tych progów lub (jeśli bardziej aktualne) na podstawie liczby głosów zarejestrowanych przez Akcjonariuszy na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.

Z oficjalnych zawiadomień doręczonych Spółce przez Akcjonariuszy zgodnie z przepisami prawa polskiego, jak wskazano powyżej, wynika, że udziały Akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawiają się następująco:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

WorkSource Investments S.a.r.l.

13 714 286

20,91%

Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

11 009 200

16,78%

ProLogics (UK) LLP London

10 466 200

15,96%

Tomasz Misiak

9 553 961

14,57%

Tomasz Hanczarek

3 336 420

5,09%

MetLife PTE S.A.

*Dotychczas, Metlife PTE S.A. nie przekazał Spółce żadnych informacji wskazujących na zmniejszenie powyższego stanu posiadania wskutek rejestracji w KRS w dniu 14 maja 2019 roku podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii R, U i W (pomimo, że zwiększeniu uległa liczba wszystkich akcji w Spółce w wyniku emisji tych akcji); gdyby powyższy stan posiadania uległ zmniejszeniu ze względu na rozwodnienie wywołane zwiększeniem liczby akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, Metlife  PTE S.A. posiadałby 3.254.743 akcji stanowiących 4,96% udział w kapitale zakładowym, przy założeniu niedokonywania przez Metlife PTE S.A. żadnych transakcji nabycia akcji Spółki

3 254 743

5,00%

Pozostali

14 255 828

21,73%

Ogółem

65 590 638

100%

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6 559 063,80 zł i dzieli się na 65 590 638 akcji.

do góry

Centrum prasowe

  • Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport roczny za 2018 rok. Był to ... więcej >
  • Maciej Witucki złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki Work Service. Z zasiadania w zarządzie zrezygnował ... więcej >
  •  W poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. z sukcesem zakończyła się jedna z najbardziej skomplikowanych transakcji ... więcej >
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×