Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie

Aktualności

  • Załączony dokument stanowi zawiadomienie o zwołaniu przez Emitenta zgromadzenia obligatariuszy wyemitowanych przez ... więcej >
  • W dniu 30 grudnia Adam Pawłowicz złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Work Service S.A. Od nowego roku jego ... więcej >
> Strona główna > Relacje inwestorskie > Dane finansowe

Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01. - 31.12.2015

01.01. -  31.12.2014

01.01. - 31.12.2013

01.01. -  31.12.2012

01.01. -  31.12.2011

Grupa Kapitałowa Work Service

w tys.PLN

w tys.PLN

w tys.PLN

w tys.PLN

w tys.PLN

Przychody ze sprzedaży

2 136 717

1 739 756

918 391

727 447

617 922

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

104 216

98 675

52 802

43 303

34 392

Zysk ze sprzedaży

77 544

91 446

49 210

38 931

31 106

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

91 524

89 143

47 988

39 067

31 112

Zysk (strata) brutto

65 623

62 559

32 894

24 841

22 577

Zysk (strata) netto

41 426

52 423

29 485

23 031

22 296

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

26 731

60 813

-11 998

6 803

4 921

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-176 720

-127 023

-44 931

-53 115

2 152

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

135 405

100 406

86 378

49 793

-5 334

Przepływy pieniężne netto, razem

-14 584

34 196

29 449

3 481

1 738

Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach

65 061 785

60 635 616

57 416 489

46 929 590

52 895 286

Zysk na jedną akcję

0,42

0,60

0,46

0,43

0,41

Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach

65 767 885

61 341 716

58 110 292

46 929 590

52 895 286

Rozwodniony zysk na jedną akcję

0,42

0,59

0,46

0,43

0,41

 

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Aktywa

1 120 510

874 810

470 373

355 383

268 647

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

791 352

532 031

234 893

232 926

189 066

Zobowiązania długoterminowe

291 504

96 773

77 311

43 834

29 582

Zobowiązania krótkoterminowe

499 849

435 257

157 582

189 091

159 484

Kapitał (fundusz) własny

329 158

342 779

235 480

122 458

79 581

Kapitał (fundusz) podstawowy

6 509

6 504

5 995

4 795

4 283

Kapitał (fundusz) zapasowy

312 423

299 511

201 400

89 378

49 960

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01. - 31.12.2015

01.01. - 31.12.2014

01.01. - 31.12.2013

01.01. -  31.12.2012

01.01. -  31.12.2011

Grupa Kapitałowa Work Service

w tys.EUR

w tys.EUR

w tys.EUR

w tys.EUR

w tys.EUR

Przychody ze sprzedaży

510 594

415 291

218 095

174 297

149 252

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

24 904

23 554

12 539

10 375

8 307

Zysk ze sprzedaży

18 530

21 829

11 686

9 328

7 513

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

21 871

21 279

11 396

9 361

7 515

Zysk (strata) brutto

15 681

14 933

7 811

5 952

5 453

Zysk (strata) netto

9 899

12 514

7 002

5 518

5 385

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

6 388

14 516

-2 849

1 630

1 189

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-42 229

-30 321

-10 670

-12 726

520

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

32 357

23 968

20 513

11 930

-1 288

Przepływy pieniężne netto, razem

-3 485

8 163

6 993

834

420

Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach

65 061 785

60 635 616

57 416 489

46 929 590

52 895 286

Zysk na jedną akcję

0,10

0,14

0,11

0,10

0,10

Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach

65 767 885

61 341 716

58 110 292

46 929 590

52 895 286

Rozwodniony zysk na jedną akcję

0,10

0,14

0,11

0,10

0,10

 

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2011

Aktywa

262 938

205 244

113 419

86 929

60 824

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

185 698

124 822

56 639

56 975

42 806

Zobowiązania długoterminowe

68 404

22 704

18 642

10 722

6 698

Zobowiązania krótkoterminowe

117 294

102 118

37 997

46 253

36 108

Kapitał (fundusz) własny

77 240

80 421

56 780

29 954

18 018

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 528

1 526

1 446

1 173

970

Kapitał (fundusz) zapasowy

73 313

70 270

48 563

21 862

11 311

do góry

Adam Jenkins

tel. [+48] 508 040 140
inwestor@workservice.pl

Work Service S.A.
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

Andrzej Kubisiak

tel. +[48] 512 176 030
andrzej.kubisiak@workservice.pl

Centrum prasowe

  • W dniu 30 grudnia Adam Pawłowicz złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Work Service S.A. Od nowego roku jego ... więcej >
  • Grupa Work Service po trzech kwartałach 2016 roku odnotowała przychody przekraczające 1,8 mld złotych, co oznacza ... więcej >
  • Grupa Gremi Media, wydawca „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” wkracza na obszar cyfrowego doradztwa personalnego. Dariusz ... więcej >
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×