Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie
> Strona główna > O firmie > Aktualności > Boom na pracę tymczasową

Nieprawdopodobny boom na pracę tymczasową czy kolejny krok w kierunku stabilizacji branży?

11.04.2008

Prawie pół miliona pracowników tymczasowych zatrudniły agencje w ubiegłym roku! Liczba firm korzystających z usług agencji pracy tymczasowej wyniosła 11 398. To prawie 70% wzrost!

2007 rok był kolejnym okresem dynamicznego wzrostu popularności pracy tymczasowej w Polsce. Coraz więcej pracowników decyduje się na ten rodzaj zatrudnienia widząc w nim wiele korzyści.

 

Monika Ulatowska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia:

„Wydawałoby się, że najbardziej intensywny okres wzrostu pracy tymczasowej mamy już za sobą, że rynek osiągnął już dojrzałość a agencje zatrudnienia świadczące ten rodzaj usług będą notowały jedynie stabilny wzrost, na średnim poziomie obserwowanym w Unii Europejskiej, w granicach 10% rocznie.” tłumaczy Monika Ulatowska ze Stowarzyszenia Agencji Pracy.

„Okazuje się jednak, że dynamiczny rozwój gospodarczy, zwiększające się potrzeby kadrowe firm, przy jednoczesnych trudnościach spowodowanych brakiem personelu na rynku pracy sprawiają, że praca tymczasowa, jako najbardziej elastyczna forma zatrudnienia, wciąż cieszy się szybko rosnącym powodzeniem zarówno wśród pracowników, jak i wśród firm.”

Zebrane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dane na temat pracy tymczasowej pokazują jak ważnym elementem rynku pracy i całej gospodarki jest ten rodzaj zatrudnienia.

W 2007r. aż 486.591 osób zostało skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej. Jest to największy wzrost liczby pracowników tymczasowych od kilku lat. I jeden z większych wzrostów w całej Europie

 

Blisko 200.000 pracowników tymczasowych więcej niż w 2006r. znalazło zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Warto przypomnieć, że bezrobocie w Polsce aktualnie wynosi 1’706’600 osób a więc można powiedzieć, że liczba pracowników tymczasowych zmniejszyła bezrobocie o ponad 10%

 

Monika Ulatowska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia:

„Mimo, że podawanie liczby pracowników tymczasowych bez przeliczenia czasu ich pracy na tzw. pełne etaty nie jest tak szczegółową daną, to jednak doskonale pokazuje proporcjonalny przyrost rynku w porównaniu do zeszłego roku”

Pół miliona pracowników to ogromna rzesza ludzi, którzy dzięki agencjom zatrudniania mogli wkroczyć lub powrócić na rynek pracy. Szczególnie biorąc pod uwagę specyfikę branż korzystających z PT oraz problemów z zatrudnianiem wykwalifikowanych pracowników w Polsce, prawie połowa pracowników tymczasowych –(47%) – zostało zatrudnionych na umowę o pracę.

 

Najwięcej pracowników tymczasowych zatrudniono w województwach:

 • mazowieckim – 201.877
 • śląskim – 66.591
 • łódzkim – 65.435
 • dolnośląskim – 49.642
 • małopolskim – 37.374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast najmniej w województwach: podlaskim i świętokrzyskim.

 

Andrzej Grudniok, KADRY POLSKIE:

„Należy zwrócić uwagę na istotny wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z zatrudnienia tymczasowego. Zanotowaliśmy wzrost o 4.644 firm co daje łącznie 70% wzrost Pracodawców Użytkowników. Łączna liczba pracodawców użytkowników w 2007 roku wyniosła 11.398.” tłumaczy Andrzej Grudniok, Prezes firmy Kadry Polskie

 

Tomasz Szpikowski, Prezes Zarządu Work Service – największej agencji zatrudnienia w Polsce:

„Jeszcze kilka lat temu z usług agencji zatrudnienia korzystały przedsiębiorstwa duże, często z kapitałem zagranicznym. Dziś coraz częściej naszymi klientami są przedsiębiorstwa małe i średnie. Jest to naturalna ewolucja, wynikająca zarówno z konieczności dostosowania się do wymagań rynku, ale również z „oswojenia” się z nową formą zarządzania.”

 

W porównaniu do poprzedniego roku ich liczba zwiększyła się niemal 2 krotnie, a w ciągu ostatnich 4 lat ponad 7-krotnie.

 

Najwięcej pracodawców użytkowników znajduje się w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim.” – tłumaczy Andrzej Grudniok z firmy Kadry Polskie

„Charakterystycznym zjawiskiem jest sprzężenie: w regionach które rozwijają się szybko pracodawcy potrzebują najwięcej personelu tymczasowego oraz innych usług oferowanych przez agencje zatrudnienia. Widoczna jest bezpośrednia zależność. Przedsiębiorstwa w regionach, w których życie gospodarcze toczy się intensywnie – potrzebują współpracy z agencjami zatrudnienia i pracowników tymczasowych na rozmaitych etapach swojej działalności.

 

Tomasz Szpikowski, Prezes Zarządu Work Service:

„Taki wzrost zainteresowania zatrudnieniem tymczasowym wynika z jednej strony z trendów w gospodarce globalnej determinujących coraz większą elastyczność w prowadzeniu biznesu oraz wysokiego tempa rozwoju gospodarczego w połączeniu z napływem inwestycji zagranicznych, większych potrzeb kadrowych przedsiębiorstw, ale także popularyzacji dostępu do usług agencji zatrudnienia, wzrostu zaufania do branży oraz szybko zauważalnych pozytywnych efektów współpracy z agencjami.”

Istotnym powodem wzrostu zainteresowania współpracą z agencjami są narastające trudności z samodzielnym pozyskaniem personelu. Już 59% firm zgłasza problemy z naborem pracowników, więc wyspecjalizowane agencje stają się coraz bardziej pożądanym partnerem.

 

Monika Ulatowska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia:

„W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy na rynku pracy dokonały się przełomowe zmiany.

Skumulowały się konsekwencje dynamicznie rozwijającej się gospodarki, spadku bezrobocia (z 17,8% w marcu 2006 do 11,1% w marcu 2008), emigracji zarobkowej polskich pracowników, a także niedostosowania systemu szkolnictwa do potrzeb rynku pracy i bardzo niskiej w wielu regionach Polski aktywności zawodowej.

Doprowadziło to do powstania poważnych niedoborów pracowników o wielu kwalifikacjach, a nawet pracowników niewykwalifikowanych, którzy mogliby wykonywać prace proste lub chcieliby przyuczyć się do wykonywania innych prac.

59% firm zetknęło się w ciągu ostatniego roku z brakiem kandydatów do pracy [1]

Szczególnie dotkliwie efekty tych procesów odczuwają firmy operujące w dużych aglomeracjach i specjalnych strefach ekonomicznych.

Trudności w pozyskaniu odpowiedniego personelu stanowi dla firm główną barierę w bieżącej działalności i rozwoju.

Agencje posiadając zarówno bazy danych kandydatów do pracy, jak i wyspecjalizowaną kadrę i narzędzia do pozyskiwania personelu o określonych kwalifikacjach i umiejętnościach, potrafią szybciej i skuteczniej zrealizować proces zatrudnienia.

Agencje stają się nieodzownym partnerem w realizowaniu zadań „kadrowych”.

Pracodawcy przekazują agencjom już nie tylko kwestie związane z zapewnieniem personelu tymczasowego do prac doraźnych czy krótkotrwałych, ale również zadania w innych obszarach.

 

Obok pracy tymczasowej dynamicznie rozwijają się usługi obejmujące doradztwo personalne i outsourcing funkcji personalnych.

Te trzy elementy stanowią logiczną i uzupełniającą się całość, tworząc kompleksowy zestaw usług związanych z pracą, określany mianem „pracoserwisu”.

Sama praca tymczasowa stała się swego rodzaju okresem próbnym dla pracownika. Ostrożne szacowania każą sądzić, że około 20% wszystkich PT zostaje zatrudnionych u PU.

 

Trudna sytuacja na rynku pracy jest również wielkim wyzwaniem dla samych agencji zatrudnienia, które aby pozyskać pracowników muszą specjalizować się w coraz bardziej wyszukanych formach aktywizacji bezpośredniej: przez wizyty przedstawicieli agencji w domach, miejscowych sklepach, szkołach, lokalnych urzędach pocztowych, parafiach, na festynach i imprezach sportowych.

Agencja zatrudnienia będąc pracodawcą dla rekrutowanych pracowników tymczasowych, musi wykazać się dużą umiejętnością „zatrzymania” tych pracowników przy sobie.

Kluczowym elementem jest dobra renoma agencji. Tylko wówczas gdy pracownicy tymczasowi będą zadowoleni z serwisu agencji, obsługi, wynagrodzenia, pracy, którą wykonują, będą decydować się na dalszą współpracę z daną agencją.

Wymiernego znaczenia nabierają rozmaite działania nakierowane na opiekę nad pracownikami tymczasowymi, motywowanie, szkolenie, zapewnienie rozwoju, mierzenie ich satysfakcji, oferowania programów lojalnościowych.

 

Monika Ulatowska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia:

 

„Liczbaagencji pracy tymczasowej rośnie od kilku lat intensywnie. Na dzień dzisiejszy liczba zarejestrowanych agencji wynosi 1890.

W całym 2007 roku przybyło ich w rejestrze 275.

Dla porównania:

na koniec 2004r. zarejestrowanych było jedynie 320
na koniec 2005 – 1007
na koniec 2006 – 1432.

Jednakże liczbę faktycznie działających agencji pracy tymczasowej szacujemy na ok. 50%”

 

Andrzej Grudniok, KADRY POLSKIE:

„Dosyć istotnym czynnikiem dla wzrostu oraz charakterystyki pracy tymczasowej w Polsce są pracownicy wracający z zagranicy. Duża cześć pracowników którzy pracowali za granicą i powrócili do kraju pracowała na zasadzie pracy tymczasowej. Na zachodzie jest to bardzo praktyczna oraz popularna forma zatrudniania pracowników. Korzystna tak dla jego samego jak i firmy. Osoby które wracają nie boją się podejmować pracy w formie tymczasowej a co więcej pracownicy tacy mogą pochwalić się nowym unikalnym doświadczeniem.”

 

Jaka praca najczęściej?

 • Pracownicy produkcyjni i pomocniczy w przemyśle
 • Magazynierzy
 • Operatorzy maszyn u rządzeń
 • Monterzy maszyn i urządzeń
 • Obsługa biurowa i administracyjna
 • Pracownicy call center
 • Kasjerzy
 • Sprzedawcy / handlowcy
 • Kurierzy
 • Organizatorzy promocji i hostessy
 • Ustawianie i ekspozycja towarów
 • Pakowanie

Zmienia się profil pracownika tymczasowego. Rośnie grupa pracowników zatrudnianych tymczasowo do tzw. prac umysłowych: handlowcy, pracownicy biurowi, pracownicy call-centers, samodzielni księgowi, prawnicy, specjaliści IT – programiści, graficy, designerzy stron www, administratorzy baz danych – oraz inżynierowie.

 

 

[1] Raport KPMG, Migracja pracowników – szansa czy zagrożenie? Badanie – edycja 2008 rok

do góry
GPW


iso9001
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×