Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie
> Strona główna > Centrum prasowe > Informacje prasowe > Ekspert HR komentuje > Będą nowe miejsca pracy – co czwarta firma planuje rekrutacje w 2015 roku

Będą nowe miejsca pracy – co czwarta firma planuje rekrutacje w 2015 roku

Z większości ekonomicznych wskaźników wynika, że 2015 rok ma być dobrym okresem dla polskiego rynku pracy. Potwierdzają to sami pracodawcy, wśród których zdecydowana większość (81%) planuje w tym roku utrzymać obecny poziom miejsc pracy. Mimo to ponad jedna czwarta (28%) pracowników obawia się utraty pracy w najbliższym czasie – wynika z trzeciej edycji Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service S.A. W porównaniu do ubiegłego roku, mamy do czynienia z mniejszą rozbieżnością pomiędzy pracownikami a firmami w zakresie polityki płacowej. Podczas gdy wzrostu swojej płacy oczekuje 56% pracowników, to już 14% pracodawców zamierza te oczekiwania spełnić – to najlepszy wynik w ciągu ostatnich trzech lat.

Za nami 2014 rok i możemy śmiało powiedzieć, że kondycja pol­skiego rynku pracy jest lepsza niż ktokolwiek mógł oczekiwać jeszcze dwanaście miesięcy temu. Na koniec ubiegłego roku stopa bez­robocia była najniższa od 2008 roku. W związku z większym po­pytem inwestycyjnym ze strony przedsiębiorców i przyspieszeniem polskiej gospodarki, wskaźniki obrazujące rynek pracy poprawi­ły się. W tym roku widzimy kontynuację tego trendu. Wyraźny spadek liczby bezrobotnych rok do roku mieliśmy także w styczniu br., w którym zgodnie z danymi GUS, stopa bezrobocia wyniosła 12%, czyli o 1,9 p.p. mniej niż przed rokiem – mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service S.A. Co ósma firma deklaruje, że zwiększy swój poziom zatrudnienia, a aż 8 na 10 zapytanych przez nas pracodawców utrzyma obecny poziom. To dobre sygnały, które zapowiadają, że w kolejnych miesiącach sytuacja na rynku powinna się utrzymać. Stąd też należy się spodziewać, że tegoroczny wskaźnik bezrobocia zamkniemy na poziomie poniżej 10% – dodaje Hanczarek.

Pracownicy z większymi obawami

Ponad jedna czwarta zapytanych pracowników (28%) boi się o swoje miejsce pracy w najbliższych dwóch latach. Jest to wynik o 12 p.p. wyższy niż w sierpniu 2014 r. Największe obawy są wśród osób zatrudnionych na umowy zlecenie lub o dzieło (48%).

Czy Polacy obawiają się o swoje miejsca pracy

W porównaniu do 2014 r., Polacy zapytani w tym roku o czas poszukiwania pracy także są mniejszymi optymista­mi. Podczas gdy w ubiegłym roku ponad połowa zapytanych twierdziła, że potrzebuje do 3 miesięcy na znalezienie nowej pracy (55%), w tym roku taką deklarację złożyło o 6 p.p. mniej osób (49%). Zdecydowanie szybciej nową pracę spodziewają się znaleźć osoby poniżej 35 roku życia niż osoby starsze – odpowiednio 60% i 40%. W kwestii poszukiwania nowej pracy Polacy wciąż najczęściej liczą na swoich znajomych (60%), a dopiero potem planują przeglądać ogłoszenia i samodzielnie wysyłać aplikacje do firm (59%).

Pracodawcy spokojni o zatrudnienie

Podczas, gdy co czwarty pracownik obawia się o swoje zatrudnienie, zdecydowana większość pracodawców (81%) planuje utrzymać obecny poziom miejsc pracy. Stabilną kondycję firm w Polsce potwierdza także fakt, że co czwarta firma planuje rekrutacje (w celu utrzymania lub zwiększenia zatrudnienia) w najbliższym kwartale (25%) – najwięcej w grupie dużych firm (50%). Jedynie 6% respondentów myśli o redukcji etatów. Podobnie jak w ubiegłym roku największy „popyt” jest na pracowników niższego i średniego szczebla – odpowiednio 62% i 55% (2014: 53% i 52%). Dostęp do takiej kadry pracowniczej w Polsce jest coraz trudniejszy. Dla wielu firm rozwią­zaniem jest większe otwarcie się na kandydatów zza wschodniej granicy chętnych do przyjazdu do Polski i prezentujących niższe oczekiwania płacowe – podkreśla Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service S.A.

1 na 7 pracodawców planuje podwyżki

Choć w porównaniu do poprzedniej edycji badania więcej pracowników obawia się o swoje zatrudnienie, to także więcej zapytanych Polaków oczekuje od swojego pracodawcy podwyżki swojego wynagrodzenia. Ponad połowa Polaków chce zarabiać więcej (56%, o 7 p.p. więcej niż w sierpniu ubiegłego roku).

Czego Polacy oczekują w kwestii wynagrodzeń

Jeśli spojrzymy na deklaracje pracodawców, to widzimy, że podwyżki planuje tylko 14% z nich. Tylko a może aż? Biorąc bowiem pod uwagę wyniki poprzedniej edycji badania, w tym roku polityka płacowa polskich przedsiębiorstw uległa zmianie „na plus”. Odsetek pracodawców planujących zwiększenie poziomu płac wzrósł istotnie – aż o 9 p.p.To najlepszy wynik w ciągu trzech ostatnich lat. Choć cały czas widzimy rozbieżność pomiędzy pracownikami a firmami w zakresie polityki płacowej, to jednak warto podkreślić, że pracodawcy w Polsce, tak jak się tego spodziewaliśmy, stopniowo reagują na oczekiwania pracowników i planują podwyżki – dodaje Krzysztof Inglot.

***

Metodologia badania:

Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy 3 zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zostało podzielone na dwie kategorie:

  • Pracowników – Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=522) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1004(dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania), wyniki poddano procedurze ważenia. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,4%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w styczniu 2015 r.
  • Pracodawców – Badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=300) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem województwa – miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby to +/- 5,8%, a dla wyróżnionych trzech klas wielkości zatrudnienia +/- 10,2%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w styczniu 2015 r.

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR  na polskim rynku. Prowadzi działalność na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Rosja, Niemcy, Czechy, Turcja, Rumunia, Węgry, Słowacja, Wielka Brytania). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie, a 50 000 osób miesięcznie za jego pośrednictwem znajduje zatrudnienie w Polsce i za granicą. Work Service jest pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Więcej informacji:

Krzysztof Inglot,

Dyrektor Działu Rozwoju Rynków, Rzecznik Prasowy Work Service

mobile: +48 508 040 345

phone: +48 71 371 0927

e-mail: krzysztof.inglot@workservice.pl

 

Sylwia Maj

PR Account Manager, ZOOM bsc

mobile: +48 503 701 452

e-mail: sylwia.maj@zoom-bsc.pl

do góry

Kontakt
dla mediów

Biuro prasowe

Rzecznik prasowy

Hanna Mkhitaran

tel. +48 512 817 166
media.workservice@clearcom.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×